Ansatte

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAlleen Legesenter er et kontorfellesskap med fastleger med tilsammen noe over 6000 listepasienter. Foruten legene består staben vår av 5 dyktige legesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling. Vi har også tidvis vikarlege som avhjelper arbeidspresset på de faste legene.

Vi samarbeider med universitetet i Tromsø og har studenter på legekontoret. Studentene er 5-års legestudenter som har en praksisperiode på legekontoret. Studentene veiledes av en annen erfaren lege.