Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2016- 30. juni 2017

 

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

 

Egenandeler:

 

Vi har ingen kontantkasse på kontoret. Vi ønsker derfor at du betaler med kort i vår betalingsautomat. Dersom du er usikker på hvordan denne betjenes, kan du få hjelp av våre ansatte. Dersom du likevel velger å  betale med kontanter, ber vi om at du har eksakt beløp da vi ikke har veksel.

 

 • Konsultasjon/e-konsultasjon hos allmennlege 152 kr
 • Konsultasjon/e-konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 201 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 54 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 54 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 49 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 54 kr
 • Sykebesøk ved allmennlege etter kontortid 328 kr
 • Sykebesøk ved allmennlege, spesialist i allmennmedisin 376 kr

 

Annet:

 • Dette omfattes ikke av frikortordningen.
 • Du må betale for dette selv om du har frikort

Viktig: Dersom du ikke møter til time eller avbestiller samme dag vil du bli belastet med gebyr på 249 kr. Evt kostnader til giroutsendelse kommer i tillegg.

 • Utskrift av journal 85 kr
 • Forsendelse av henvisning 59

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 60 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 90 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 127 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 171 kr

Legeerklæringer mm.

 • førerkort  attest  500 kr
 • attest for sportsdykking
 • attest for politihøgskole
 • annet attestasjonsarbeid/legeerklæring utenom konsultasjoner faktureres etter medgått tid p.t: 610 kr/halve time

 

Viktig angående betaling:

Vi benytter Odin Kapital til å ivareta innbetaling av egenandeler via betalingsautomaten i venterommet.  Dersom du velger å ikke betale vil det bli utstedt faktura. Det påløper da et girogebyr fra Odin Kapital.